AVG

Privacyverklaring

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) willen wij u informeren over ons privacybeleid met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens.

Welke gegevens verzamelen wij? Bij het invullen van het contactformulier, uw aanmelding voor de cursus en/of het inplannen van een consult, vragen wij om uw naam en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u te kunnen contacteren en te voorzien van de gevraagde informatie.

Hoe gebruiken wij uw gegevens? Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt: het faciliteren van communicatie en het verstrekken van de benodigde informatie. Wij zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe beschermen wij uw gegevens? Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en treffen passende technische en organisatorische maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Uw rechten U heeft het recht om op elk moment toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en om gegevensportabiliteit aan te vragen. Voor meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Contact Als u vragen heeft over ons privacybeleid of uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@compleetzijn.nl.